Văn hóa LG TECH VINA

Chúng tôi hiểu rằng sự thành công trong kinh doanh của chúng tôi không chỉ là nhờ vào các sản phẩm của công ty, mà còn nhờ vào sự đóng góp của những cán bộ nhân viên ,đó là tài sản quan trọng nhất đối với chúng tôi. Với kết quả kinh doanh xuất sắc và vượt trội, Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình LG TECH VINA đã trở thành một nơi làm việc tuyệt vời.
 
Nhắm đến mục tiêu là "Một nơi làm việc tuyệt vời, thỏa sức thể hiện", Công ty luôn tạo ra những cơ hội và thiết lập các hệ thống để đảm bảo sự phát triển nghề nghiệp một cách liên tục cho nhân viên. Bên cạnh để tạo ra một môi trường đa dạng, LG TECH VINA  cũng đưa ra chế độ lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn đó cũng là một phần văn hóa trong doanh nghiệp của chúng tôi. LG TECH VINA luôn cố gắng phát triển năng lực của đội ngũ quản lý – những người luôn cố gắng đóng góp và cải thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

Chúng tôi trao quyền cho tất cả nhân viên để tạo ra sự tăng trưởng bền vững, khuyến khích sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống để giúp nhân viên không chỉ thực hiện trách nhiệm của mình trong công ty mà còn dành thời gian với gia đình của họ. Từ đó, họ nhận được sự hỗ trợ của gia đình để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh doanh của công ty.

LG TECH VINA nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, trong đó hoạt động kinh doanh được thực hiện phù hợp với các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống của xã hội Việt Nam. Ngoài mức lương thưởng và lợi ích cạnh tranh thì đây là một trong những yếu tố quan trọng chịu trách nhiệm thu hút nhân tài đến với công ty.

Công ty LG TECH VINA luôn cố gắng tạo ra văn hóa của công ty để xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp. Nói cách khác công ty không ngừng nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn làm việc của mỗi nhân viên trong tập thể công ty.
 
Giá trị

Chúng tôi cam kết đạt được sự tăng trưởng bền vững trong kinh doanh thông qua đội ngũ nhân viên được giao quyền, hành động với tinh thần trách nhiện và xây dựng lòng tin.

Chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu ,quan tâm tới khách hàng, người tiêu dùng và môi trường chúng ta đang sống.

Chúng tôi luôn cân đối giữa những thành quả ngắn hạn và chiến lược dài hạn .Chiến thắng bằng sự đa dạng và không phân biệt đối xử và hãy luôn tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau bươc tới thành công.

Chat Zalo