Tiêu chí hoạt động

PHƯƠNG CHÂM KINH DOANH
 

Với phương châm về con người :"Nhân viên là tài sản lớn nhất, là chìa khóa cho sự thành công, mỗi nhân viên là khách hàng của chính họ và là khách hàng của công ty".

Chúng tôi đã đặt ra phương châm về kinh doanh:

- Phân phối và triển khai những sản phẩm, kỹ thuật và dịch vụ về hệ thống điện nhẹ như hệ thống an ninh, hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông tốt nhất, cạnh tranh nhất với tất cả nhiệt huyết.

- Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và luôn được học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ những chuyên gia.

- Kinh doanh một cách minh bạch, trong suốt.
 

QUAN NIỆM KINH DOANH
 

- Lấy con người làm gốc – Lấy phục vụ đi đầu – Lấy chất lượng là mạng sống của doanh nghiệp.

- Sự thành công của mỗi cá nhân trong công ty quyết định sự thành công của công ty.

- Tôn trọng và gìn giữ những giá trị đạt được qua quá trình làm việc.
 

MỤC TIÊU CÔNG TY       
                   

- Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, LG TECH VINA  phấn đấu trở thành doanh nghiệp sản xuất quạt công nghiệp  hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế Thế giới.

Messenger