Quạt thông gió di động

Nếu như những chiếc quạt thông gió cố định tạo nên sự bất tiện mỗi khi muốn di chuyển đến một nơi khác để lọc không khí thì sản phẩm quạt thông gió có bánh xe di chuyển sẽ khắc phục tối đa những hạn chế này.

Messenger